Tylko u nas możliwość wypożyczenia najnowocześniejszej maszyny tenisowej do wyrzucania piłek
Lobster Tennis Elite 2 !!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
  • strefa-tenisa-logo
  • aks-beskid-logo
  • wilson-logo
  • boboski-logo
  • pzt-logo
  • talarino-logo


Projekt współfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej.